Actievoorwaarden Startpakket 2023

In aanvulling op de Algemene voorwaarden zijn de volgende Actievoorwaarden van toepassing:

 1. De Startpakket aanbieding is geldig tot en met 31 mei 2023.
 2. In de aanbieding zijn inbegrepen: 12 lesuren autorijles en één standaard praktijkexamenexamen B.
 3. De deelnemer aan de actie (de leerling) is zelf verantwoordelijk voor het leren en behalen van de theorie benodigd voor het autorijbewijs (B). Lesmiddelen (online en offline) kunnen via de rijschool (tegen gereduceerd tarief) worden aangeschaft, het theorie-examen dient door de leerling zelf online bij het CBR (www.cbr.nl) te worden ingepland. Leerling heeft hiervoor een DigiD nodig.
 4. Het aanvragen van de gezondheidsverklaring dient ook door leerling zelf bij het CBR te worden aangevraagd. Dit kan ook via www.cbr.nl. Ook hiervoor is een DigiD benodigd.
 5. De leerling dient de rijschool te machtigen om namens de leerling een praktijkexamen in te kunnen plannen. Voor de auto dient dit gedaan te worden voor Rijschool 1-2 Drive BV (rijschool code: 1898H1).
 6. Uitsluitend op basis van beschikbaarheid kunnen rijlessen worden ingepland.
 7. Het succesvol leren autorijden is afhankelijk van meerdere factoren, zoals (verkeers-)inzicht, aanleg, inzet tijdens de lessen, gevoel voor het voertuig en gevoel voor de bediening.
 8. Het behalen van het rijbewijs, met inachtneming van de succesfactoren van punt 7, binnen de 12 aangeboden lesuren kan expliciet niet door 1-2 Drive worden gegarandeerd. Het starterspakket zal moeten worden uitgebreid met extra lessen.
 9. Zoals ook in de Algemene voorwaarden is gesteld, kan door een leerling, die (naar inzicht van de instructeur) niet geschikt is om, conform de Rijprocedure van het CBR aan een examen deel te nemen, GEEN examen worden gedaan. De instructeur zal deze beslissing tijdig aan de leerling toelichten.
 10. In het verlengde van het gestelde in punt 7 en punt 8 bestaat voor de leerling, in overleg met de instructeur, de mogelijkheid om extra rijlessen bij te boeken. De instructeurs zullen een beoogd tekort aan lesuren zo spoedig mogelijk aan de leerling mededelen.
 11. Voor automaat rijlessen geldt een toeslag. Neem contact met ons op voor aanvullende informatie over deze actie i.c.m. het automaat rijbewijs.